art

Lebka

Počítačová grafika 

Srdce

Počítačová grafika

Kresba, počítačová grafika

Naladím svou kytaru co nejhlouběji... 

Kresba, počítačová grafika

Ve větvích stromů zpívá...

Kresba, počítačová grafika

Dar z nebes, z ženského lůna... 

Kresba, počítačová grafika

Tvořit umění svým vlastním tělem... 

Stránky

Časoprostor
Nanotechnologie
Tajemství
Poslední listí