Koláž

Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Dáma
Probuzení
Zakutálená rosa
Poslední listí