Koláž

Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Benátská noc
Nestalo by se to
Zakutálená rosa
Turbulence