Koláž

Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Smutek
Kresba, počítačová grafika
Jing jang tattoos a Undercut hair-tattoos