Koláž

Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Jing jang tattoos a Undercut hair-tattoos
Kresba, počítačová grafika
Grafika, kombinace fogografie a obrazu Okno (tempera, papír)
Sama v sobě