Koláž

Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Kresba, počítačová grafika
Sama v sobě
Komiks
Časoprostor