Koláž

Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Cannabis Aura
Labyrint
Kresba, počítačová grafika