Koláž

Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Časoprostor
Dáma
Vítr
Plastic