Koláž

Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Benátská noc
Kresba, počítačová grafika
Proudění
Láska je potřeba
Šepot