Koláž

Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Benátská noc
Karneval
Konopný list
Časoprostor