Koláž

Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Kresba, počítačová grafika
Kresba, počítačová grafika
Růže z trní