Koláž

Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Růže z temnot
Plastic
Mimikry
Časoprostor