Koláž

Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Vztah
Vlčí stezkou
Hra delfínů
Kresba, počítačová grafika
Music