Koláž

Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Alla prima, 3D efekt, suchý štětec
Kresba, počítačová grafika