Koláž

Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Vítr
Kresba, počítačová grafika
Růže z trní
Smutek