Koláž

Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Turbulence
Grafika, kombinace fogografie a obrazu Okno (tempera, papír)
Letní žár
Kresba, počítačová grafika