Koláž

Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Kresba, počítačová grafika
Fénix
Zakutálená rosa
Mimikry chameleona