Koláž

Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Music
Letní žár
Průstřel