Koláž

Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Láska je potřeba
Pomníky z asfaltu
Růže z trní
Kresba, počítačová grafika