art

Zlatá rybka

Olej na plátně, 40x40 cm.

technika: Alla prima, 3D efekt, suchý štětec

Vlčí stezkou

Olej na plátně, 40x40 cm.

technika: Alla prima, 3D efekt, suchý štětec

Vědma

Olej na plátně, 80x70 cm.

technika: Alla prima, 3D efekt, suchý štětec

Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Stránky

Zlatá rybka
Časoprostor
Po vteřinách
Kresba, počítačová grafika