Ještě
ruce
mám

Hladit dokážou, když tělo znavený únavou padá


Ještě
oči
mám

V temnotách zavážou je vlasů prameny

Vítr je zvedá


Ještě
ústa
mám

Bezhlasně ukážou mé sny, ztracený

Nezbývá než hledat...


Vytvořeno 2007-05-21
Mimikry
Konopný lék
Růže z temnot