Ještě
ruce
mám

Hladit dokážou, když tělo znavený únavou padá


Ještě
oči
mám

V temnotách zavážou je vlasů prameny

Vítr je zvedá


Ještě
ústa
mám

Bezhlasně ukážou mé sny, ztracený

Nezbývá než hledat...


Vytvořeno 2007-05-21
Let
Alla prima, 3D efekt, suchý štětec
Tattoo Kořist Elektry
Tajemství
Kresba, počítačová grafika