Časoprostor

Olej na plátně, 70x70 cm.

technika: Alla prima, 3D efekt, suchý štětec

Proudění
Pomníky z asfaltu
Komiks
Komiks