Časoprostor

Olej na plátně, 70x70 cm.

technika: Alla prima, 3D efekt, suchý štětec

Podsvětí
Lebka
Zpověď
Probuzení