Kresba, počítačová grafika

Krásná dřina... 

Okovaný
Karneval