Cesta světla

Koláž z výstřižků novin.

Neprodejné.

Lebka
Konopný list
Žárlivost
Kresba, počítačová grafika