Cesta světla

Koláž z výstřižků novin.

Neprodejné.

Z hlubin
Průstřel
Cannabis Aura
Kresba, počítačová grafika