Cesta světla

Koláž z výstřižků novin.

Neprodejné.

Plastic
Labyrint