Cesta světla

Koláž z výstřižků novin.

Neprodejné.

Jing jang tattoos a Undercut hair-tattoos
Růže z trní
Časoprostor
Po vteřinách
Nebezpečný náklad