Cesta světla

Koláž z výstřižků novin.

Neprodejné.

Léčivé konopí v praxi
Komiks
Časoprostor