Cesta světla

Koláž z výstřižků novin.

Neprodejné.

Noční město
Letní žár