Cesta světla

Koláž z výstřižků novin.

Neprodejné.

Pomníky z asfaltu
Fénix
Nanotechnologie
Hra delfínů