Cesta světla

Koláž z výstřižků novin.

Neprodejné.

Turbulence
Vize
Komiks