Cesta světla

Koláž z výstřižků novin.

Neprodejné.

Mimikry
Cannabis Aura
Padlý anděl
Probuzení