Cesta světla

Koláž z výstřižků novin.

Neprodejné.

Fénix
Jing jang tattoos a Undercut hair-tattoos
Sněžný muž
Sama v sobě