Cesta světla

Koláž z výstřižků novin.

Neprodejné.

Komiks
Let
Léčivé konopí v praxi