Cesta světla

Koláž z výstřižků novin.

Neprodejné.

Tajemství
Turbulence