Cesta světla

Koláž z výstřižků novin.

Neprodejné.

Vítr
Komiks
Kresba, počítačová grafika