Cesta světla

Koláž z výstřižků novin.

Neprodejné.

Kresba, počítačová grafika
Nestalo by se to
Konopný lék
Turbulence