Cesta světla

Koláž z výstřižků novin.

Neprodejné.

Vlčí stezkou
Komiks
Černá labuť