Cesta světla

Koláž z výstřižků novin.

Neprodejné.

Cannabis Aura
Podsvětí
Labyrint
Plastic
Benátská noc