Cesta světla

Koláž z výstřižků novin.

Neprodejné.

Smutek
Vztah
Sama v sobě
Konopný lék