Alla prima, 3D efekt, suchý štětec

olej na plátně, 24x30 cm
technika: Alla prima, 3D efekt, suchý štětec

Zlatá rybka
Okovaný
Kresba, počítačová grafika
Nebezpečný náklad