Harém

Grafika, kombinace fotografie a obrazu Dekadence. 

Fotogalerie: 
Použitý obraz Dekadence
Esprit
Noční město
Cannatom
Zakutálená rosa
Vztah