Harém

Grafika, kombinace fotografie a obrazu Dekadence. 

Fotogalerie: 
Použitý obraz Dekadence
V prachu dvaceti let
Hra delfínů
Kresba, počítačová grafika