Hra delfínů

Koláž, výstřižky z novin a časopisů.

Turbulence
Labyrint
Cannatom
Kresba, počítačová grafika