Hra delfínů

Koláž, výstřižky z novin a časopisů.

Letní žár
Probuzení
Poslední listí
Zpověď