Hra delfínů

Koláž, výstřižky z novin a časopisů.

Esprit
Nanotechnologie
Cannatom
Kresba, počítačová grafika