Hra delfínů

Koláž, výstřižky z novin a časopisů.

Vztah
Žárlivost