Hra delfínů

Koláž, výstřižky z novin a časopisů.

Zakutálená rosa
Po vteřinách