Hra delfínů

Koláž, výstřižky z novin a časopisů.

Růže z temnot
Dáma
Plastic