Kresba, počítačová grafika

Polámané...

Smutek
Energie
Nestalo by se to
Zlatá rybka
Žárlivost