Vítr
Cesta světla
Konopný lék
Kresba, počítačová grafika