Kresba, počítačová grafika

Naladím svou kytaru co nejhlouběji... 

Zakutálená rosa
Sama v sobě
Okvětí
Energie