Kresba, počítačová grafika

Naladím svou kytaru co nejhlouběji... 

Po vteřinách
Karneval
Podsvětí
Nesouměrná