Kresba, počítačová grafika

Naladím svou kytaru co nejhlouběji... 

Smutek
Indiánské léto
Padlý anděl
Okovaný