Kresba, počítačová grafika

Naladím svou kytaru co nejhlouběji... 

Podsvětí
Music
Sněžný muž
Zakutálená rosa
Alla prima, 3D efekt, suchý štětec