Letní žár

Olej na plátně, 100x120 cm.

technika: Alla prima, 3D efekt, suchý štětec

Podsvětí
Okovaný
Kresba, počítačová grafika
Vědma