Mimikry chameleona

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Nebezpečný náklad
Nanotechnologie
Zuřivost
Music