Mimikry chameleona

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Konopný list
Kresba, počítačová grafika
Z hlubin
Dáma
Hra delfínů