Mimikry chameleona

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Poslední listí
Smutek
Tajemství