Mimikry chameleona

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Růže z temnot
Vědma
Žárlivost
Proudění