Mimikry chameleona

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Vztah
Cesta světla
Zuřivost
Z hlubin