Mimikry chameleona

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Letní žár
Jing jang tattoos a Undercut hair-tattoos
Nestalo by se to
Indiánské léto