Mimikry chameleona

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Láska je potřeba
Zpověď
Tattoo Kořist Elektry
Probuzení