Mimikry chameleona

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Komiks
Grafika, kombinace fogografie a obrazu Okno (tempera, papír)
Kresba, počítačová grafika
Nestalo by se to
Esprit