Mimikry chameleona

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Turbulence
Noční město
Kresba, počítačová grafika
Padlý anděl