Mimikry chameleona

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Energie
Grafika, kombinace fogografie a obrazu Okno (tempera, papír)
Kresba, počítačová grafika
Průstřel