Mimikry chameleona

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Láska je potřeba
Malé město
Labyrint
Padlý anděl