Mimikry chameleona

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Grafika, kombinace fogografie a obrazu Okno (tempera, papír)
Pomníky z asfaltu
Fénix