Mimikry chameleona

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Vize
Probuzení
Music