Mimikry chameleona

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Cannabis Aura
Žárlivost
Tattoo Kořist Elektry