Mimikry chameleona

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Růže z trní
Časoprostor
Labyrint