Mimikry chameleona

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Časoprostor
Šepot
Benátská noc