Mimikry chameleona

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Mimikry
Music
Kresba, počítačová grafika
Plastic