Mimikry chameleona

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Zpověď
Komiks
Grafika, kombinace fogografie a obrazu Okno (tempera, papír)