Mimikry chameleona

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Malé město
Sněžný muž
Noční město
Okvětí