Kresba, počítačová grafika

Dar z nebes, z ženského lůna... 

Srdce
Mimikry
Plastic