Kresba, počítačová grafika

Dar z nebes, z ženského lůna... 

Benátská noc
Alla prima, 3D efekt, suchý štětec
Kresba, počítačová grafika