Kresba, počítačová grafika

Dar z nebes, z ženského lůna... 

Harém
Z hlubin
Tajemství
Benátská noc
Zuřivost