Kresba, počítačová grafika

Dar z nebes, z ženského lůna... 

Po vteřinách
Léčivé konopí v praxi
Labyrint