Kresba, počítačová grafika

Dar z nebes, z ženského lůna... 

Žárlivost
Šepot
Cesta světla
Dáma
Padlý anděl