Kresba, počítačová grafika

Dar z nebes, z ženského lůna... 

Hra delfínů
Konopný list
Labyrint
Benátská noc