Kresba, počítačová grafika

Dar z nebes, z ženského lůna... 

Podsvětí
Konopný lék
Růže z trní
Grafika, kombinace fogografie a obrazu Okno (tempera, papír)
Černá labuť