Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Cesta světla
Tajemství
Fénix