Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Nesouměrná
Nanotechnologie
Kresba, počítačová grafika
Proudění
Léčivé konopí v praxi