Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Růže z trní
Po vteřinách
Žárlivost
Tattoo Kořist Elektry