Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Po vteřinách
Podsvětí
Pomníky z asfaltu
Šepot