Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Komiks
Vědma