Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Z hlubin
Zakutálená rosa
Plastic
Harém