Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Kresba, počítačová grafika
Vítr
Komiks