Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Léčivé konopí v praxi
Benátská noc
Kresba, počítačová grafika