Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

V prachu dvaceti let
Karneval
Tattoo Kořist Elektry
Šepot
Kresba, počítačová grafika