Pomníky z asfaltu

Ilustrace (papír, tempera) pro spisovatele Pavla J. Hejátka

Zakutálená rosa
Komiks
Žárlivost