Pomníky z asfaltu

Ilustrace (papír, tempera) pro spisovatele Pavla J. Hejátka

Malé město
Žárlivost
Hra delfínů
Komiks