Pomníky z asfaltu

Ilustrace (papír, tempera) pro spisovatele Pavla J. Hejátka

Komiks
Plastic
Šepot
Karneval
Časoprostor