Pomníky z asfaltu

Ilustrace (papír, tempera) pro spisovatele Pavla J. Hejátka

Proudění
Kresba, počítačová grafika
Růže z temnot
Cannatom