Zuřivost
Noční město
Zlatá rybka
Kresba, počítačová grafika