Růže z trní

Olej na plátně, 50x50 cm

technika: Alla prima, 3D efekt, suchý štětec

Mimikry
Podsvětí
Alla prima, 3D efekt, suchý štětec
Zlatá rybka
Zuřivost