Sněžný muž

Olej na plátně, 100x120 cm.

technika: Alla prima, 3D efekt, suchý štětec

Časoprostor
Vítr
Indiánské léto
Růže z trní