Kresba, počítačová grafika

S láskou je život snesitelnější ... 

Smutek
Zpověď
Zakutálená rosa
Letní žár