V prachu dvaceti let

Ilustrace (papír, tužka) pro spisovatele Pavla J. Hejátka

Esprit
Podsvětí
Okovaný
Tajemství