V prachu dvaceti let

Ilustrace (papír, tužka) pro spisovatele Pavla J. Hejátka

Sama v sobě
Tajemství
Vize
Kresba, počítačová grafika