V prachu dvaceti let

Ilustrace (papír, tužka) pro spisovatele Pavla J. Hejátka

Cesta světla
Podsvětí
Indiánské léto