V prachu dvaceti let

Ilustrace (papír, tužka) pro spisovatele Pavla J. Hejátka

Poslední listí
Kresba, počítačová grafika
Z hlubin
Konopný list