V prachu dvaceti let

Ilustrace (papír, tužka) pro spisovatele Pavla J. Hejátka

Konopný lék
Hra delfínů
Kresba, počítačová grafika
Vize