V prachu dvaceti let

Ilustrace (papír, tužka) pro spisovatele Pavla J. Hejátka

Zlatá rybka
Talk Show
Poslední listí