V prachu dvaceti let

Ilustrace (papír, tužka) pro spisovatele Pavla J. Hejátka

Časoprostor
V prachu dvaceti let
Žárlivost