Zpověď

Olej na plátně, 120x100 cm.

technika: Alla prima, 3D efekt, suchý štětec

Podsvětí
Kresba, počítačová grafika
Harém