Na strasti, pasti, náplasti…
Hosti, nehosti, zbudou jen z ryby kosti
Až most se přemostí
Přátelství stane se předností

A láska?… jen strunou pouhou
Přesto umíráš touhou
Touhou rozeznít tu píseň
Zlá z lásky v srdci tíseň

Pouhou píseň, touhy tíseň
Přátelství, stane se předností
Předností, co mosty přemostí….


Vytvořeno 2002-12-13
Tattoo Kořist Elektry
Kresba, počítačová grafika
Proudění
Benátská noc