Když přijde deštivá noc...
Světla lamp rozhalí tváře
skryté pod polštářem.

Ty noci mají malou moc
Jak moc? Jak málo?
Málokdy se ti stalo,
že jsi vstal a vzpomínal jsi

Na mne...

Prázdná ulice, vlasy slepené,
proudy vody padající z nebe.
Bez úkrytu
není proč mít strach

vedle tebe...

Chlad,
je jen ten co cítím na kůži,
uvnitř sálám vášní!
Je to zvláštní...
Horko, chlad, žízeň, hlad...
Ústa spojená,
neukojená...

Všechno kolem plave...
V jeden oka mžik,
čas, jako neplatný desetník.

Vzpomínáš na ten déšť?

I když je jiný,
stejný...
okamžik?


Vytvořeno 2004-10-31
Poslední listí
Láska je potřeba
Okvětí