Je legrační to lidské pinožení
blábolení
a zkoumání podstaty věci

Pořád je to stejné, jiné to není
Partnerské vztahy a pokání
Hádky a vína dvě deci

Lidské oči stále něco hledají
Srdcem, hlavou, přirozením
Souvisí to s pinožením

Po sexu, penězích a moci
Každý den, ráno, v poledne i v noci

Pokolení za pokolením.....


Vytvořeno 2003-03-15
Kresba, počítačová grafika
Esprit
Zuřivost
Sama v sobě