Mizíš v samotě
svého vnitřního světa

V emocionálním minovém poli

Jako mlhou opředený sebeklam
v sobě se ztrácíš

To je trošku potřeštěná vendetta

Rovnáš si myšlenky
Zkoumáš iluze
Tvé já...

Kolik má přání?

Počítáš?
Už dýl jak dlouho v jedné poloze

Pro někoho někým jsi!

A.... není to zdání?

Zdání, sen, iluze...
Přání?
Není?
Nejsi?
K mání?


Vytvořeno 2005-02-24
Tajemství
Šílenství na prodej
Indiánské léto